schrijven

De discussie en conclusie zijn soms lastig om te schrijven.

Wat wordt er van je verwacht?

De discussie is de sectie die – in bijna elk vakgebied – volgt na de methode en de resultaten, je conclusie volgt daarna. Bij de discussie laat je de lezer weten wat jouw onderzoek betekent en waarom het belangrijk is, je geeft antwoord op de vraag: wat betekenen mijn resultaten? Je legt de
verbinding met je onderzoeksvraag en plaatst je resultaten in de context van de literatuur die je in de introductie hebt besproken.

In je discussie staan in elk geval:

 • de belangrijkste bevindingen van je onderzoek
 • de betekenis van deze bevindingen
 • hoe jouw bevindingen zich verhouden tot wat anderen hebben gedaan
 • wat de beperkingen zijn van je bevindingen
 • een uitleg voor onverwachte, onduidelijke of verrassende resultaten
 • suggesties voor verder onderzoek

In je discussie bespreek je geen resultaten of data die je niet al eerder hebt beschreven en trek je geen conclusies die niet door je data worden ondersteund.

In bijna alle boeken wordt aangeraden om te starten met je belangrijkste bevindingen en vervolgens de minder belangrijke. De meest belangrijke bevinding is het antwoord op je onderzoeksvraag of het al dan niet kunnen bewijzen van je hypothese. 

Vervolgens bespreek je wat de literatuur over jouw onderwerp zegt en geef je aan of jouw bevindingen in lijn zijn met de literatuur of er juist van afwijken.

Hoe komt dat? Is dat omdat de methodologie anders was? Of hadden eerdere studies misschien beperkingen die jouw studie niet had? Is de scope van het onderzoek anders geweest? Of zijn jouw bevindingen juist minder duidelijk vanwege moeilijkheden die er tijdens het onderzoek waren?

Het is belangrijk dat je geen nieuwe conclusies trekt, wel kan het belangrijk zijn om alternatieve verklaringen te geven voor de resultaten die je hebt gevonden.

blank

Wat is het verschil?

Voor veel promovendi is het lastig wat het verschil is tussen een conclusie en een discussie. Een vuistregel is om te zeggen dat je conclusie een samenvatting is van alles wat je ervoor hebt geschreven. In je conclusie herinner je je lezer aan alles wat je eerder hebt geschreven. Wees daarbij heel selectief, neem alleen de belangrijkste zaken op.

Waar moet je nog meer op letten in je conclusie?

 • Herhaal je onderzoeksvraag of hypothese.
 • Herhaal je belangrijkste bevindingen.
 • Geef aan wat jouw onderzoek bijdraagt aan de bestaande literatuur.
 • Zorg ervoor dat je conclusie consistent is met je inleiding. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in taalgebruik. 
 • Geef aan wat de beperkingen van je onderzoek zijn. Ene studie heeft op een of andere manier beperkingen. Laat bij het beschrijven van die beperkingen zien dat je gedetailleerd en precies hebt nagedacht. 
 • Geef aan wat de implicaties van je onderzoek zijn. Je kunt jezelf dan bijvoorbeeld vragen stellen als: 
  • hoe wil ik dat mijn lezers anders denken naar aanleiding van de onderzoeksresultaten?
  • wat kunnen mijn lezers nu anders doen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten? 
  • hoe heeft je onderzoek de manier van kijken naar eerder onderzoek veranderd?
  • wat is de volgende stap? 
  • welke vragen zijn nog niet beantwoord?
  • welk vervolgonderzoek is nodig of wordt duidelijk naar aanleiding van jouw onderzoek? 

Ook voor je conclusie geldt dat je geen nieuwe argumenten of nieuwe data introduceert.

Er zit dus wel wat overlap hier en daar, tussen discussie en conclusie. Per vakgebied worden er soms nét iets andere eisen gesteld. Zoek uit wat er voor jouw vakgebied geldt.

Op zoek naar tips voor de introductie? Hier vind je ze. En als je toe bent aan reviseren kan ik dit artikel aanbevelen. Ook hier vind je handige tips voor reviseren. 

Wil je op de hoogte blijven van alle handige tips, trucs en tools? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Louter Promoveren en ontvang bovendien 321 #promotietips en maak óók nog eens kans op een promotie-succes-sessie! Klik hier.  

Schrijf je in voor gratis promotietips

blank

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie