Op aanvraag verzorg ik workshop, lezingen, keynotes, neem ik deel in fora, geef ik trainingen, verzorg ik lunchlezingen. Altijd over het proces van promoveren. En altijd met praktische handvatten.

Arjenne tijdens een key note over succesvol promoveren

 

Hoe kun je succesvol en op tijd promoveren? Hoe zorg je dat het promoveren leuk blijft? Waar moet je beginnen als buitenpromovendus? Wat zijn de valkuilen die je geheid gaat tegenkomen? Hoe zorg je dat je niet overspannen of burn-out raakt? Hoe blijf je gemotiveerd? Hoe moet je het schrijven aanpakken? Hoe zorg je dat je niet verdwaalt in je literatuur? Hoe krijg je goede gesprekken met je begeleider? Op deze en nog veel meer vragen geef ik antwoord.

Over het algemeen is niet de inhoud van je promotie het probleem, de worsteling die je hebt gaat meestal over het proces. Als je daar niet op stuurt en er niet voldoende aandacht aan besteedt, kan ik je op een briefje geven dat het niet goed zal gaan met jou en met je promotie.

Lunchsessie van Louter Promoveren

 

Het is alsof je besluit om met een zeilboot van hier naar Amerika te gaan zeilen, maar je niet verdiept in stromingen, eb en vloed, scheepvaartroutes, het weer. En er niet bij stilstaat dat je eigenlijk ook nog niet eerder gezeild hebt, behalve dan misschien op een klein meertje in de buurt.  De kans dat je dan daadwerkelijk in Amerika aankomt – laat staan op het moment dat jij dat graag zou willen – is bijzonder klein. En zo werkt het ook met je promotie: hoe je het promoveren aanpakt bepaalt of dat felbegeerde proefschrift er wel of niet gaat komen.

Aandacht besteden aan hoe je dat promoveren aanpakt dus, en daar is op de meeste universiteiten helaas te weinig ruimte voor. En dat is precies de reden waarom ik altijd stilsta bij het proces van promoveren. Het is de schakel die ontbreekt in veel van de ondersteuning die je vanuit de universiteit krijgt.