schrijven

Er zijn verschillende soorten abstracts, die voor een artikel, en die voor een paper om naar een conferentie, congres of symposium te kunnen. Het abstract voor een paper heeft een aantal extra eisen ten opzichte van de eisen voor abstract voor een artikel. Ik zal ze uitleggen.

Maar eerst: wat is een abstract? Een abstract is een heel precieze samenvatting. Het is een beschrijving van je onderzoek, en geen beschrijving van je onderwerp. Die twee worden nogal eens door elkaar geklutst, en dat is niet de bedoeling.

Een abstract is niet voor elk vakgebied hetzelfde, in de ‘harde’ wetenschap ligt vaak meer nadruk op de methodiek, in de ‘zachte’ wetenschap ligt vaak meer de nadruk op het uitleggen van het doel van je onderzoek. Maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Het is dus verstandig om na te vragen – bijvoorbeeld aan je begeleider – wat de eisen aan een abstract zijn in jouw vakgebied. En uiteraard is het nóg belangrijker om na te gaan welke eisen het tijdschrift waarin je wilt publiceren stelt. Altijd nazoeken dus in de auteursinstructies.

proefschrift artikel abstract schrijven

In elk abstract moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  1. wat is je onderzoeksvraag?
  2. hoe heb je je vraag beantwoord?
  3. wat waren de resultaten?
  4. wat is het antwoord op je vraag?

Als je dan nog meer ruimte hebt, kun je het antwoord op de volgende twee vragen nog toevoegen:

  • waarom heb je de vraag gesteld? Wat heeft tot deze vraag geleid? Wat is het grote plaatje? Het antwoord hierop komt vóór vraag nummer 1
  • wat zijn de consequenties of de implicaties van je onderzoek? Wat is de invloed van jouw onderzoek op het grote plaatje? Het antwoord hierop komt na vraag 4

 

In het geval van een abstract voor een paper moet je uiteraard ook de vragen 1 tot 4 beantwoorden. Maar het doel van je abstract is anders, je wilt namelijk het selectiecomité er van overtuigen dat jouw onderzoek een bijdrage levert aan het vakgebied én je wilt laten zien dat jouw onderwerp past binnen het thema van de conferentie.
Om dat doel te bereiken, zul je dus moeten uitzoeken wie het publiek is van de conferentie en je tekst daar op aanpassen. Bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op de methodiek of de waarde van je werk.

En natuurlijk geldt ook voor het schrijven van een abstract ‘schrijven is schrappen‘: probeer niet teveel informatie in  je abstract te stoppen, je tekst moet wel leesbaar blijven. Controleer dat door je tekst bijvoorbeeld door een collega te laten lezen.

schrijven is schrappen

 

 

Schrijf je in voor gratis promotietips

blank

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie