jijzelf Vraagverlegenheid: het feit dat mensen obstakels ervaren bij het vragen van hulp.

Heb jij ook last van vraagverlegenheid?

Vraagverlegenheid. Mooi woord vind ik. Wat is vraagverlegenheid? Onderzoekers van de Universiteit van Leiden omschrijven het als de mogelijke barrières en de terughoudendheid die mensen ervaren bij het vragen om hulp. Veel promovendi hebben last van vraagverlegenheid en vertellen zichzelf dingen als ik moet dit toch gewoon kunnen? Of: als ik laat merken dat ik…

Lees artikel