Ik heb goede instrumenten gekregen om de literatuur te ordenen en ook nuttige uitgangspunten voor het schrijven zelf: opbouw alinea’s, ‘haakjes’ in zinnen en dat soort zaken meer. De driedaagse heeft me ook geholpen mijn onderwerp nog eens goed tegen het licht te houden, te kijken naar de hoofdstukindeling.

Heb me voorgenomen om zeker aan de slag te gaan met free writing en om reguliere afspraken met mijn promotoren te maken over voortgang, inhoud en resultaten van het onderzoek.

Op de manier van trainen van Arjenne heb ik niks aan te merken: ze is openhartig, luisterend, deskundig.

Ik raad de driedaagse zeker aan aan anderen. Heel nuttig voor het schrijfproces maar ook voor wat daaraan voorafgaat.