Promoveren heeft niet alleen een inhoudelijke, maar ook een procesmatige kant. Een coachingstraject met Arjenne Louter hielp mij daarbij. Ik dank het bestuur […] voor een bijdrage in de kosten hiervan.