Hoe zag je promotie eruit voordat je met me ging werken en mijn materialen, ideeën en strategieën gebruikte?

Een project in eeuwige wording (eternal state of becoming) zonder zicht op het einde en zonder inzicht in de kern van het probleem waarom het maar niet wilde opschieten ondanks alle moeite en energie die ik er in stopte.

Hoe ziet je promotie er nu uit, na met mij gewerkt te hebben en mijn materialen, ideeën en strategieën te gebruiken?

Een project dat manageable is geworden, waarvan duidelijk is wat “het einde” betekent (namelijk een antwoord op die ene onderzoeksvraag en niet meer, en een kunnen aantonen hoe ik tot dat antwoord ben gekomen), en met een aantal handvaten die grip hebben doen krijgen op de kern van de problematiek (voorheen: geen goede methodiek wat betreft planning en het opnieuw moeten leren wat “academisch schrijven” ook al weer inhoudt).

Wat is het grootste voordeel van deze verandering?

Een gevoel van maakbaarheid, iets wat binnen je controle ligt in plaats van het gevoel overgeleverd te zijn aan externe, onduidelijke krachten. Door de toepassing van jouw methodiek heb ik meer vooruitgang geboekt in het afgelopen jaar dan in de vier-vijf jaren daarvoor.

Als je aan zou moeten geven wat deze verandering je waard is, hoe hoog zou die prijs zijn?

De prijs die jij voor jouw interventie vraagt lijkt in eerste instantie hoog, maar terugblikkend kan ik alleen maar zeggen dat het de prijs meer dan waard is. Je zegt namelijk niet alleen dat je iemand terug op de rails kan krijgen, je slaagt er ook daadwerkelijk in! 

Hoe zag je persoonlijke leven eruit voordat je met me ging werken en mijn materialen, ideeën en strategieën gebruikte?

Altijd tijd tekort, altijd bezig met het proefschrift in mijn hoofd (“ik zou er nu eigenlijk aan moeten werken in plaats van hier x, y, z te doen”), veel stress.

 Hoe ziet je persoonlijke leven er nu uit, na met mij gewerkt te hebben en mijn materialen, ideeën en strategieën te gebruiken?

Nog steeds druk, maar zodra de oude gedachte (“ik zou er nu eigenlijk aan moeten werken”) weer opkomt, weet ik het is hoog tijd om te gaan plannen waarin ik vastleg wat ik moet doen, in welke volgorde, en vooral wanneer (gelijk er een timeslot aan vast koppelen – heb ik niet met jouw evaluatieformulier gedaan, en zie de vertraging als resultaat :-)).

Wat is het grootste persoonlijke voordeel van deze verandering?

Een enorm gevoel van opluchting en de absolute zekerheid dat het gaat lukken met het afschrijven van het proefschrift, gewoon een kwestie van de juiste handvaten toepassen. Ook mijn beide begeleiders hebben de verandering, om niet te zeggen de transformatie, gezien en zijn nu even overtuigd als ik dat de promotie er echt van komt. Het traject met jou heeft daarbij ook andere positieve veranderingen getriggerd, zoals een gezondere levensstijl en meer sport en beweging waardoor ik veel meer energie ben gaan krijgen. Ook het opnieuw iets alleen voor mezelf gaan doen 1x per week heeft mij heel erg geholpen, niet alleen qua concentratie, maar ook qua humeur!

Is er iets dat je hebt gemist in de samenwerking?

Ik denk dat jouw opzet een juiste combinatie is van belangrijke elementen:

  • alvorens te starten met de samenwerking eerst een serieus intake gesprek hebben waarin beide partijen zich moeten kunnen vinden met de conclusie van dat gesprek (wel/niet starten met de samenwerking);
  • intensieve – en in mijn geval – bilaterale workshops houden in Epe, een mooie plek van het land, en in Villa Heidebad, een mooi hotel zeer geschikt voor deze doeleinden;
  • elke week accountability/planning rapporten verlangen en daarop feedback geven;
  • regelmatige Meters Maken calls met jou en andere PhD studenten;
  • ter beschikking staan voor ad hoc vragen en het verder ingaan op aspecten als je merkt dat iemand daar mee worstelt ook als die aspecten in eerste instantie niet direct gelieerd lijken aan het proefschrift (maar indirect meestal wel zijn – in mijn geval “hoe nee zeggen op werk”);
  • regelmatig versturen van de newsletter met daarin altijd weer nuttige tips.

Ik kan niet iets bedenken wat ik gemist heb in de samenwerking. Daarbij is ook het menselijk aspect van de samenwerking heel prettig. Je bent niet alleen een vriendelijk en geduldig persoon, je bent ook een hele goede coach, je luister echt, in de zin van dat je ook hoort wat iemand niet zegt. Uit ons eerste telefoongesprek distilleerde jij dat ik twee problemen had (planning en schrijfmethodiek) en die zijn spot-on gebleken. Ik vind jouw kwaliteit om de juiste diagnose te stellen nog steeds indrukwekkend; niemand had mij voorheen op deze problematiek gewezen. Vervolgens bied je dan de hulpmiddelen aan om aan die problemen te kunnen werken en ze op te lossen.

Wat is je grootste ontdekking of ‘aha..!’ geweest door het werken met me, of hoe is je denken veranderd door het werken met mij en mijn materialen, ideeën en strategieën?

Dat eigenlijk heel veel materiaal van het “oude” proefschrift nog steeds deugde en dat ik niet van voren af aan hoefde te herbeginnen wat ik op een gegeven moment wel vreesde. Op basis van een nieuwe structuur en aanpak ben ik opnieuw door de oude stukken tekst heen gegaan en heb kunnen vaststellen waar nog hiaten zijn die additioneel werk vereisen en daar waar het alleen een kwestie is van beter opschrijven.

Wat zou je tegen iemand zeggen die overweegt met mij te werken maar nog geen besluit heeft genomen of die sceptisch is?

Er bestaan verschillende redenen waarom iemand sceptisch kan zijn. In mijn geval was ik sceptisch omdat ik mij afvroeg in hoeverre de benaming “PhD coach” meer is dan een label, een etiket, een marketing move. Ik dacht ik ga beslist weer horen over tijdsmanagement enz. Wat kan deze persoon mij leren wat ik niet al gehoord heb. Het feit dat je een zo scherpe diagnose stelde aan de hand van een aantal vragen in het intake gesprek en het feit dat je uitlegde waarom deze problemen eenvoudig zijn op te lossen als je weet hoe je ze moet aanpakken deden mij beslissen om met jou in zee te gaan. En tijdens het traject ben je inderdaad een echte “PhD coach” gebleken!